Bir ihtimal daha var…

vaziyetname tarafından

Tedavinin sonlarında, şu altı haftalık arayı, bir yandan iple çekip bir yandan da gözümde çok büyütmüşüm, daha doğrusu uzatmışım. Beş haftası gitti bile. Haftaya tomografi.

Birkaç gündür, gece uyuyamamalar, aniden uyanmalar, sabahın köründe ayağa dikilmeler başladı yine. Gerginim Nermin, ya olmadıysa…

Bu sabah tekrar uyumaya çalışırken düşündüm: Tomografinin sonucu iyi çıksa, altı hafta pet scan beklenecek, o altı haftanın sonlarına doğru ya olmadıysa gerginliği başlayacak. Sonra, pet scan sonuçlarına göre başka bir şey beklenecek, o başka bir şey, diğer bir şeyi daha bekletecek, derken, bundan sonra hayat benim için misafirlikte paltoyla oturmak gibi olacak.

“Kalk gidelim, aman gidelim, cigarayı feneri yak gidelim…”