v3.1

vaziyetname tarafından

Pet scan’den sonra sonuçlar, benim “ur konseyi” adını taktığım, onkoloji prof’larından oluşan kurula girdi. Konsültasyon sonunda, tomografide üç, hemen peşinden çekilen pet scan’de iki adet görünen nodüller, böylece kesin sayısına nihayet kavuştu: Dört. Son kararımız. Biri sol akciğer alt lobda, büyücek (19 mm) ve büyümekte, diğer üçü sağ akciğerde, minnoş ve hallerinden memnun görünüyorlarmış.

Ur konseyi tedavi protokolunu da belirledi. Buna göre, sol taraftaki toraman, Salı’dan Cuma’ya dört günlük, “nokta atışı” tabir edilen, yoğun radyoterapiyle yok edilmeye çalışılacak. Şuanın yanısıra veya hemen akabinde -daha belli değil- sistematik bir tedaviye de başlanacak. Bu sefer cemo değil çok şükür. Immünoterapi. Hangi sıklıkta, kaç kür olduğunu henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz, yan etkilerinin cemo gibi olmadığı… Kendini grip olmuş gibi hissediyormuşsun. Diğer üç minnoş da izlenecek bu arada . İşgüzarlık yapmadıkları sürece bence sorun yok, durabilirler, yok eğer büyümeye kalkarlarsa cızzt bızzt.

Üçüncü dönem, birinci versiyon tedavi başlıyor. Dualar, totemler, uğurlar, enerjiler, iyi dilekler, mumlar, üfürükler vb memnuniyetle kabul edilir, müteşekkir kalınır. Hadi pamuk eller yine göğe…