Üçbuçuktan üç.

vaziyetname tarafından

Kontrol için PET CT çekildi. Sonuçlar iyi.

Bu son kontrol, immünoterapinin başından bu yana üçüncü kontroldu. Bir önceki Haziran’daydı ve o da iyiydi. O kadar sevinmiştim ki sevinçten Vaziyetname’ye yazmayı unutmuşum.

O kadar sevinmemeye çalışıyorum artık. Sonuç bir öncekinde iyiyse bir sonraki kontrolde insanın gerginliği artıyor, sonunda, bir yerde nüks veya metastaz kaçınılmazmış gibi… Nitekim ilk tedavinin tamamlanmasından sonraki bir yıl boyunca kontroller iyi çıkmış, artık neredeyse iyileştiğime kanaat getirmiştim ki birinci yılın sonunda pörtlemiş, bizi çok fena kıçüstü oturtmuştu. Sonuçları almak için sabah evden çıkarken ellerim titriyordu -literatürde üçbuçuk atmak tabir ediliyor- öyle ki dönüp Xanax almak mecburiyetinde kaldım.

Bu arada tedavi protokolu belli oldu. Opdivo tedavisi bir yıl sürecekmiş. İki haftada bir toplam 26 kür olacak herhalde (19.su bu haftaydı). Sonrasını şimdilik bilmiyoruz. Tek bildiğimiz üç ay daha kafamız rahat.